Valpreventie

Om even bij stil te staan

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. (bron: veiligheid.nl)

Dit vallen zorgt voor een verstoring in onze dagelijkse routine waardoor bepaalde activiteiten niet meer worden uitgevoerd of ze worden uit angst vermeden.

Oorzaken van vallen

Soms lijkt het moeilijk te achterhalen wat een val nu precies veroorzaakt. En dat is ook zo, want een valpartij is vaak te wijten aan verschillende risicofactoren.

  • Stoornis in spierkracht, evenwicht, gang en/of mobiliteit
  • Verminderd zicht
  • Onveilige omgeving en risicogedrag
  • Duizeligheid/orthostatische hypotensie
  • Cognitieve stoornis
  • Slecht schoeisel

Risicofactoren

1 van de grootste valrisicofactoren is een verlies van mobiliteit, spierkracht of evenwicht.
M&O Fysiotherapie kan je hierbij helpen. Je leert dan om opnieuw om een groter functioneel evenwichtsgebied te verkrijgen, evenwichtsreacties aan te leren, de spieren terug sterker te maken en de gang vlotter te laten verlopen. Heb jij dus problemen met jouw gang en/of evenwicht, twijfel dan niet en neem contact met ons op!

Het Otago thuisoefenprogramma is specifiek ontwikkeld om valincidenten te voorkomen. Het bestaat uit een serie van in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. De oefeningen worden individueel voorgeschreven tijdens een serie van 5 huisbezoeken door een getrainde therapeut en nemen in moeilijkheidsgraad toe. Het duurt ongeveer 30 minuten om de oefeningen uit te voeren. Van een deelnemer wordt verwacht dat hij/zij 3x per week oefent en 2x wandelt.

Maak gelijk een afspraak

Je kunt ons bellen op het nummer: 070 - 368 89 57 (telefonisch bereikbaar van 08.00 – 16.00 uur). Je kunt ook het afsprakenformulier invullen. Wij bellen je dan binnen 24 uur terug.