Praktijk­resultaten en klant­tevredenheid

M&O Fysiotherapie hecht veel waarde aan het optimaliseren van de tevredenheid van haar cliënten. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen met onze praktijk en worden graag op de hoogte gebracht over je ervaring,  tips en ideeën voor het optimaliseren van onze diensten.

Onze praktijk neemt deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg en is volledig anoniem. Na afsluiting van uw behandeling (maximaal 60 dagen na de laatste behandeling) wordt je, indien hiermee instemt, door Qualizorg uitgenodigd voor deelname aan een online vragenlijst.

Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 – 20 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw therapeut. Voor deelname hebben wij jouw toestemming nodig voor het gebruik van uw e-mail adres.

Een aantal zorgverzekeraars verplicht ons tot deelname aan het onderzoek. Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als fysiotherapie praktijk,jouw eigen fysiotherapeut en zorgverzekeraar komen niet te weten wat je persoonlijk hebt geantwoord. Jouw e-mail adres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door jouw gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Jouw e-mail adres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door een jouw gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.