Fysiotherapie aan huis

Soms ben jij niet in staat om naar één van onze praktijken te komen, maar heb jij wel behoefte aan fysiotherapie. Bijvoorbeeld wanneer jij net een operatie hebt ondergaan. Dan is het mogelijk dat de behandeling aan huis plaatsvindt. Hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts nodig. Neem bij vragen over de vergoeding van behandeling aan huis contact op met de zorgverzekeraar.

Hoe kan ik mij voorbereiden?

De fysiotherapeut is gespecialiseerd in behandeling aan huis en zal de behandeling dan ook aanpassen aan de beschikbare ruimte en situatie. Het behandelplan wordt aangepast aan de hand van jouw mogelijkheden en beperkingen, maar is even effectief als behandeling in de praktijk. De fysiotherapeut voorziet jou van oefeningen en tips gericht op het herstel van jouw zorgvraag.

Welke zorgvragen worden vaak thuis behandeld?

Behandelingen aan huis vinden vaak plaats. Onze fysiotherapeuten die thuis behandelen zijn hierin gespecialiseerd. In de meeste gevallen is behandeling aan huis gewenst bij complexe zorgvragen, zoals spierziekten of bij chronische pijnklachten. Ook bij traumatische aandoeningen of postoperatieve zorg vindt de behandeling vaak bij die patiënt thuis plaats.

Wij hebben ons gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met  “complexe” gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten met bijvoorbeeld een beroerte, dementie, of mensen met een gebroken heup.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De behandeling is gericht op:

  • de zelfstandigheid te vergroten of te behouden;
  • je beter te laten functioneren bij de dagelijkse activiteiten in eigen omgeving;
  • het voorkomen of verkorten van ziekenhuisopnames;
  • het voorkomen of verminderen (van de ernst) van vallen;
  • het ondersteunen van de mantelzorger;
  • het handhaven van de woonsituatie.

Spierkracht, lenigheid, evenwicht en reactievermogen zijn de risicofactoren voor valincidenten die als de meest beïnvloedbare beschouwd worden. Om de stabiliteit te bereiken die nodig is, moeten zowel beenspierkracht als evenwicht boven een drempelniveau gehouden worden. Zelfs mensen van in de 90 kunnen hun kracht en evenwicht voldoende verbeteren om zo valincidenten te voorkomen.

Het Otago thuisoefenprogramma is specifiek ontwikkeld om valincidenten te voorkomen. Het bestaat uit een serie van in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. De oefeningen worden individueel voorgeschreven tijdens een serie van 5 huisbezoeken door een getrainde therapeut en nemen in moeilijkheidsgraad toe. Het duurt ongeveer 30 minuten om de oefeningen uit te voeren. Van een deelnemer wordt verwacht dat hij/zij 3x per week oefent en 2x wandelt.

Maak gelijk een afspraak

Je kunt ons bellen op het nummer: 070 - 368 89 57 (telefonisch bereikbaar van 08.00 – 16.00 uur). Je kunt ook het afsprakenformulier invullen. Wij bellen je dan binnen 24 uur terug.