Betalings­voorwaarden

M&O heeft overeenkomsten gesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van hoe je verzekerd bent, wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Om te weten hoeveel behandelingen fysiotherapie jouw aanvullende verzekering vergoedt, is het verstandig je polis goed door te lezen of contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Indien je een aanvullende verzekering hebt voor een fysiotherapeutische- of manuele behandeling, worden de kosten direct doorgestuurd naar je zorgverzekeraar.

Indien je geen aanvullende zorgverzekering hebt, komen de kosten voor behandeling voor jouw eigen rekening.
Wij werken samen met Infomedics. Het versturen en innen van onze particuliere rekeningen hebben wij aan hen uitbesteed. Infomedics is een professionieel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Op de website van infomedics kun je veel zaken snel en eenvoudig regelen. Voor meer informatie ga naar: www.infomedics.nl

Geldende tegen tarieven en onderstaande betalingsvoorwaarden.

 1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jouw als cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afmelden/ annuleringsvoorwaarden
  Je kunt tot 24 uur van tevoren kosteloos je behandelafspraak annuleren of verzetten. Dit kan alleen telefonisch of per email via de balie en niet via de behandelend fysiotherapeut.
Let op: niet – of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door jouzelf betaald worden. In overleg met het secretariaat of de behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.
Kosten voor niet tijdig geannuleerde of niet nagekomen behandelafspraken zonder bericht (No Show) zijn als volgt:
 • Codes 1864 + 1000 (DTF/intake + onderzoek + behandeling): € 72,00
 • Codes 1874 + 1000 (Verwijzing/intake + onderzoek + behandeling ): € 72,00
 • Codes 1871 + 1000 (Verwijzing/intake + onderzoek + behandeling aan huis): € 90,-
 • Code 1000 (Behandeling FT): € 40,00
 • Code 1200 (Behandeling MT): € 50,00
 1. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Facturatie zal plaatsvinden via e-mail. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 2. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.